Praktijkondersteuning GGZ

Ondersteuning bij psychische problemen in de huisartsenpraktijk 

 

Onze praktijk heeft een POH-GGZ in dienst. De afkorting POH GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts voor Geestelijke Gezondheidszorg.

 

In onze praktijk is dit John Hussaarts. Hij werkt nauw samen met de huisarts bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en psychosociale klachten. 

  

Met welke klachten kunt u terecht? 

Soms ervaart u in uw leven problemen, die uw dagelijkse bezigheden belemmeren. U kunt daarbij denken aan: 

 

Somberheid, vermoeden van depressie 

Angst- en spanningsklachten 

Verlies van een dierbare 

Opvoedkundige problematiek 

Relationele problemen in het gezin of daarbuiten 

Stressklachten door verlies van baan of woonomgeving

Slapeloosheid 

 

 

De POH-GGZ werkt kortdurend en oplossingsgericht aan de klachten. Tijdens het eerste gesprek wordt verhelderd wat het probleem is en op welke manier er aan de klachtenvermindering gewerkt wordt. 

De POH adviseert, in overleg met uw huisarts, over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een traject zijn bij de huisarts of POH-GGZ, maar is –in overleg- ook een doorverwijzing mogelijk naar een andere hulpverlener of instelling. De POH geeft u handvatten voor het hier en nu.  

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. De consulten maken deel uit van de huisartsenzorg in het basispakket van uw zorgverzekering 

  

Voor een afspraak bij de POH GGZ is een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt eerst met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, volgt er een eerste afspraak. Dit is het intakegesprek. Na dit gesprek krijgen u en uw huisarts een advies over een vervolgtraject. 

 

 Wij verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Het is belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De assistente kan dan de tijd die voor u gereserveerd staat, beschikbaar maken voor iemand anders.