Praktijkondersteuner somatiek

Praktijkondersteuners Somatiek

 

Onze praktijkondersteuner, Sylvia Jahangir, begeleid patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, hart en vaatziekten of longaandoeningen. Daarbij werkt zij nauw samen met de huisartsen en andere gezondheidswerkers, zoals apotheek, diëtisten en fysiotherapeuten.

 

 

Diabetes

 

Voor de behandeling van Diabetes Mellitus (suikerziekte) hebben we een speciaal spreekuur.

Iedere patiënt wordt in ieder geval 3 keer per jaar gezien door de praktijkondersteuner en 1 keer per jaar door de huisarts. Zij is hier speciaal voor opgeleid en overlegt zo nodig met de huisarts.

Het spreekuur bestaat uit 3-maandelijkse controles, en een jaarlijkse controle . Een maal per jaar wordt er uitgebreid bloedonderzoek gedaan.

Alle patiënten krijgen iedere 2 jaar, zo nodig vaker, een oogonderzoek door middel van fundusfotografie. Zo nodig wordt doorverwezen naar fysiotherapie, podotherapie, diëtiste of apotheek.

Naast de behandeling met tabletten kan ook het instellen op insuline (spuiten) plaatsvinden in de huisartsenpraktijk.

 

Voor de diabeteszorg is de praktijk verbonden aan de Zorggroep West- Brabant. Door deze samenwerking wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering. Er wordt gewerkt volgens een gemeenschappelijk protocol. De zorggroep maakt afspraken met andere zorgverleners die betrokken zijn bij de diabeteszorg en met de zorgverzekeraars.

 

 

Hart- en vaatziekten 

Het hart- en vaatziekten spreekuur (cardiovasculair risicomanagement) is bedoeld voor patiënten die één of meer risicofactoren hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, overgewicht, roken en alcoholgebruik.

Deze groep patiënten krijgen jaarlijks een uitnodiging om een uitgebreid bloedonderzoek te verrichten waarna dit besproken wordt met de praktijkondersteuner.

Ook voor de hart- en vaatziekten is de praktijk verbonden aan de Zorggroep West- Brabant. Gezamenlijk stemmen we de kwaliteit van zorg af.

 

Astma-COPD 

 

Patiënten die medicijnen voor de longen gebruiken worden jaarlijks opgeroepen door de praktijkondersteuner.

Er wordt dan een longfunctietest afgenomen. Met behulp van deze gegevens en eventuele klachtenpatroon kunnen ze (in overleg met de huisarts) beoordelen of de medicijnen die de patiënt gebruikt nog voldoende ondersteuning biedt. Zo nodig worden de medicijnen aangepast om ervoor te zorgen dat de klachten afnemen. Juiste diagnose en behandeling zorgen voor een betere kwaliteit van leven.