Huisarts & Spreekuren

Afspraken maken

Voor het maken van afspraken en aanvragen van een huisbezoek kunt u elke werkdag tussen 8 en 9 bellen met de assistente.

De assistente zal u naar uw klachten vragen. Dit om het spreekuur zo goed mogelijk in te plannen.

Wij maken alleen afspraken voor dezelfde dag. Dit om te voorkomen dat u meerdere dagen moet wachten voordat u bij de huisarts terecht kan. Voor ingrepen en dergelijke afspraken wordt de afspraak wel vooruit gepland ivm de tijdsindeling van het spreekuur.


Meer tijd

Voor een consult wordt 10 minuten ingepland, dit is voor 1 klacht. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit dan aan bij het maken van de afspraak, dan kan de assistente hier rekening mee houden in de agenda.


U kunt elke werkdag tussen 8 en 9 bellen om een afspraak te maken. Let op: Wij plannen alleen afspraken voor dezelfde dag.

 

Avond spreekuur

Op maandag is er 's avonds spreekuur. Dit plannen we aansluitend aan het middag spreekuur tot uiterlijk 20.00

 

Inloop spreekuur

 

Elke werkdag is er een 5 minuten  inloopspreekuur. Dit is bedoeld voor kleine, korte klachten/vragen voor mensen die overdag moeten werken of naar school moeten.

Dit spreekuur begint om 8 uur. Tussen 07.45 en 08.00  kunt u zich hiervoor inschrijven op de daarvoor bestemde lijst die bij de assistente op de balie ligt.

 

Donderdag middag

 

Donderdag middag is er geen arts aanwezig. Tussen 12.00 - 17.00 kunt u voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag terecht bij de praktijk van dokter Disseldorp.

Neem wel altijd eerst telefonisch contact op met uw eigen assistente.

 

Dokter N.S Disseldorp

Oostvest 22

Tel 0166-664126

Spoed 0166-664252